อาจารย์ ธำรงรุจน์ ฮุนตระกูล

อาจารย์ ธำรงรุจน์ ฮุนตระกูล

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

  • B.Sc. วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526

ความเชี่ยวชาญ

Photographic Science

ผลงานทางวิชาการ

ยังไม่มีข้อมูล