อาจารย์ ดร. จักรินทร์ สิงห์หนู

อาจารย์ ดร. จักรินทร์ สิงห์หนู

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

  • B.Sc. เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
  • M.Sc. Advanced Computer Graphics and Applications University of East Anglia, UK, 2549
  • Ph.D. Computer Science University of East Anglia, UK, 2556

ความเชี่ยวชาญ

Computational Photography / Computer Vision / Psychophysics / Color Science / 3D Computer Graphics

ผลงานทางวิชาการ

ยังไม่มีข้อมูล