อาจารย์ ดร. อินทัช หงส์รัตนวิจิตร

อาจารย์ ดร. อินทัช หงส์รัตนวิจิตร

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

  • B.Sc. เทคโนโลยีการบรรจุ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557
  • Ph.D. วัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562

ความเชี่ยวชาญ

Active and Intelligent Packaging / Sustainable Packaging / Polymer Science / Functional Inks and Coatings / Nanocellulose Applications

ผลงานทางวิชาการ

ยังไม่มีข้อมูล