รองศาสตราจารย์ ดร. ชวาล คูร์พิพัฒน์

รองศาสตราจารย์ ดร. ชวาล คูร์พิพัฒน์

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

  • B.Sc. วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529
  • M.S. (Construction Management) Northeastern University, U.S.A. 2006
  • M.Phil Processing Printing Technology West Herts College, University of Hertfordshire, UK, 2536
  • Ph.D. Image Information Chiba University, Japan, 2545

ความเชี่ยวชาญ

ไม่มีข้อมูล

ผลงานทางวิชาการ

ยังไม่มีข้อมูล