รองศาสตราจารย์ ดร. บัญชา อานนท์กิจพานิช

รองศาสตราจารย์ ดร. บัญชา อานนท์กิจพานิช

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

  • B.Sc. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544
  • M.Sc. วิทยาการคณนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
  • Dr. rer. nat. Computer Science Clausthal, University of Technology, Germany, 2553

ความเชี่ยวชาญ

Visual Computing / Machine Vision / Artificial Intelligence / Neural Networks / Data Science / System Identification

ผลงานทางวิชาการ

ยังไม่มีข้อมูล